GoDex G300

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDex รุ่น G300 /G330
เครื่องพิมพ์รุ่นเล็กที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก ต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อย โดยรุ่นนี้มี Port LAN เพิ่มเข้ามาให้เหมาะกับงานพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย 
ส่วนในรุ่น G330 เป็นรุ่นที่หัวพิมพ์มีความละเอียดสูง ใช้พิมพ์บาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กเหมาะกับงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องใช้บาร์โค้ดติดกับวงจรหรือตัวอุปกรณ์ขนาดเล็ก เป็นต้น

 

Visitors: 147,591