เครื่องสแกนบาร์โค้ด

เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode Reader)

    เครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือ ครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนแป้นพิมพ์นั้นเอง เพียงแต่เราไม่ต้องกดปุ่มพิมพ์ข้อความ 

       การทำงานของเครื่องสแกนบาร์โค้ด จะทำงานด้วยแสงเลเซอร์ ที่ความยาวคลื่นประมาณ 650 NM เป็นช่วงความยาวคลื่นที่ทำให้ตาของเรามองเห็นเป็นแสงสีแดง โดยเครื่องสแกนบาร์โค้ด จะปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาเป็นเส้นเดียว หรือ หลายเส้น ขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อและรุ่นของเครื่องสแกน  โดยแสงเลเซอร์ที่ออกมานั้น จะส่องไปกระทบกับบาร์โค้ดแล้ววัดการสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ ตัวรับจะแปลงสัญญาณที่สะท้อนกลับมาแล้วแปรเป็นตัวเลขให้เราโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์  

 

เครื่องยิงบาร์โค้ด GS220

 เครื่องสแกนบาร์โค้ด ยี่ห้อ GoDex รุ่น GS220

 ข้อดีของเครื่องสแกนบาร์โค้ด

 1. ลดเวลาในการพิมพ์ ตัวเลขรหัส
2. ลดความผิดพลาดในการพิมพ์จากแป้นพิมพ์ 

           

             เครื่องสแกนบาร์โค้ดในปัจจุบันนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบ 1D  ใช้สำหรับอ่าน บาร์โค้ด แบบแท่ง ทั่ว ๆ ไป เท่านั้น รูปแบบของแสงที่ออกมาจะเป็นเส้นตรง

รับพิมพ์บาร์โค้ด

บาร์โค้ดแบบ 1D

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบ 2D ใช้สำหรับอ่านบาร์โค้ด แบบ รูปภาพ เช่น QR Code  รูปแบบของแสงที่ออกมา จะเป็นพื้นที่สีเหลี่ยม  เครื่องสแกนบาร์โค้ดชนิดนี้ สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D และ 2D

 

เอมเซลล์

บาร์โค้ดแบบ 2D

 

 

    

 

Visitors: 183,340