สติ๊กเกอร์ความร้อน สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดความร้อน สติ๊กเกอร์เทอร์มอล สติ๊กเกอร์directthermal สติ๊กเกอร์พิมพ์ใบปะหน้าส่งพัสดุ สติ๊กเกอร์ซองยา

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ความร้อน (Direct Thermal)

             เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อพิเศษ ที่เคลือบสารเคมีไว้ เมื่อโดนความร้อนจะกลายเป็นสีดำ สติ๊กเกอร์ความร้อน จะใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ แต่ก็ต้องแลกด้วยความคงทนของข้อความที่น้อยกว่าแบบใช้หมึกพิมพ์ เพราะฉะนั้น การใช้งานส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การพิมพ์ชื่อที่อยู่ติดกล่องพัสดุ พิมพ์ชื่อคนไข้ติดซองยา พิมพ์ตั๋วเข้าชมงาน ตั๋วรถ เป็นต้น        

              

            สติ๊กเกอร์ความร้อน ที่นิยมใช้ในการพิมพ์ ชื่อ - ที่อยู่ ติดกล่องพัสดุสำหรับแม่ค้าออนไลน์

 สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 10 x 15 cm. โดยใช้ สติ๊กเกอร์ความร้อน พิมพ์ผ่านโปรแกรมของ Shopee Lazada หรือ พิมพ์ผ่านโปรแกรมของบริษัทขนส่ง เช่น  KERRY   Flash เป็นต้น

สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 10 x 8 cm. ใช้พิมพ์ติดซองเอกสาร ต่าง ๆ ใส่ข้อความได้ทั้ง ผู้ส่ง และผู้รับในใบเดียวกัน

สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 10 x 6 cm.  ใช้พิมพ์ติดซองเอกสาร กล่องพัสดุขนาดเล็ก 

 

 สติ๊กเกอร์ความร้อน สติ๊กเกอร์ลาเบล สติ๊กเกอร์ม้วน

สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 10x15 cm. , 10x8 cm. , 10x6 cm. แบบม้วน และ แบบแพ็ค 

 

 

สติ๊กเกอร์ความร้อน ใช้พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดซองยา สำหรับงานโรงพยาบาล คลีนิค สถาบันการแพทย์ ต่าง ๆ

           การพิมพ์ชื่อคนไข้ ชื่อยา วิธีการกินยา ลงในซองยาได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจาก การทำงานได้รวดเร็ว และ ง่ายต่อการพิมพ์ ลดความผิดพลาดในการจ่ายยา สติ๊กเกอร์ความร้อน ที่แต่ละโรงพยาบาลใช้นั้น สามารถพิมพ์ โลโก้ และ ชื่อโรงพยาบาลลงไปในสติ๊กเกอร์เพื่อความสวยงามได้อีกด้วย โดยขนาดของ สติ๊กเกอร์ความร้อน นั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่โรงพยาบาลนั้น ๆ ใช้งาน การแสดงผลการพิมพ์ไม่เหมือนกัน จึงมีขนาด สติ๊กเกอร์ความร้อนที่ไม่แน่นอน 

สติ๊กเกอร์ซองยา สติ๊กเกอร์ความร้อน สติ๊กเกอร์ลาเบล

 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ความร้อน ติดซองยา ของโรงพยาบาล และ คลีนิค ต่าง ๆ 

 

Visitors: 176,323