สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์กระดาษ

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ กึ่งมันกึ่งด้าน

   เนื้อสติ๊กเกอร์ชนิดนี้เป็นเนื้อกระดาษ  สามารถฉีกขาดได้ มีความมันเงาเล็กน้อย จึงสามารถ ทนละอองน้ำได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่กันน้ำ หากโดนน้ำจะเปียก ขาด หลุดร่อน เนื่องจากสติ๊กเกอร์เป็นกระดาษ  มีกาวที่เหนียว ติดแล้วลอกออกได้ยาก กระดาษจะขาด และทิ้งคราบกาวไว้

 

 

   สติ๊กเกอร์กระดาษกึ่งมันกึ่งด้าน เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด ใช้งานได้กับธุรกิจทั่วไป เช่น ติดป้ายบอกชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ใบปะหน้าส่งพัสดุ  ป้ายติดลังสินค้า ป้ายข้อความต่าง ๆ 

 

   ใช้งานกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกยี่ห้อ และต้องใช้ร่วมกับหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (RIBBON)  

    สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้านเป็นสติ๊กเกอร์ที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูก พิมพ์ข้อความแล้วมองเห็นชัดเจน นิยมใช้กับหมึกพิมพ์บาร์โค้ดชนิด Premium WAX ซึ่งมีราคาถูกเช่นกัน ทำให้ช่วยลดต้นทุนได้

 

 

 

 

Visitors: 178,804