สติ๊กเกอร์Label สติ๊กเกอร์สินค้า Labelสินค้า Barcodeสินค้า สติ๊กเกอร์Labelม้วน stickerสินค้า พิมพ์label ฉลากLabel

บริษัท เอมเซลล์ จำกัด เป็นโรงงานผลิต สติ๊กเกอร์Label  สติ๊กเกอร์สินค้า  Labelสินค้า Barcodeติดสินค้า สติ๊กเกอร์ดวงเปล่า และ พิมพ์สี  งานม้วน งานแผ่น

            หลังจากสถานะการณ์ แพร่ระบาดเชื้อ Covid 19 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น ธุระกิจต่าง ๆ เริ่มกลับมาทำงาน เพิ่มกำลังผลิต โรงงานต่าง ๆ เร่งผลิตสินค้าส่งออกมากขึ้น ทำให้ สติ๊กเกอร์ Label สติ๊กเกอร์สินค้า เริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงมีการใช้งาน Barcodeติดสินค้าอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ความต้องการLabel สินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  ซึ่งบริษัท เอมเซลล์ จำกัด ขอเป็นส่วนนึงในการผลิต สติ๊กเกอร์ Label สติ๊กเกอร์สินค้า Labelสินค้า Barcodeติดสินค้า ที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจของท่าน  โดยที่เราได้คัดสรร วัตถุดิบเนื้อสติ๊กเกอร์Label ที่มีคุณภาพ เนื้อหนา กาวเหนียว ติดแน่น พิมพ์ข้อความคมชัด  มาให้บริการ 

                โดยการผลิตของเรา สติ๊กเกอร์ Label  สติ๊กเกอร์ติดสินค้า Labelสินค้า Barcodeติดสินค้า สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ กำลังการผลิตไว ส่งงานตามกำหนด 

 

 

 สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

Visitors: 180,627